Нераздробени сурово-сушени

 • Пилешка пастърма
 • Пастърма Лотос Натурална
 • Пастърма Лотос Кайзер
 • Врат Лотос Тракия
 • Роле Трапезица ХТСХ
 • Филе Елена ХТСХ
 • ХАМОН
 • Свински Бут Елена Лотос
 • Пастърма Лотос Натурална
 • Пастърма Лотос Кайзер
 • Свински бут СС Лотос
 • Врат Лотос Тракия
 • Сурово-сушен врат
 • Филе Лотос Елена
 • Филе Лотос Елена Кайзер
 • Филе Елена ХоРеКа
 • Свински бут Елена Лотос
 • Сурово пушен бекон
 • Пастърма Свинска Кайзер
 • Сурово-сушен врат Древяна Лотос
 • Коледен пакет слайс Гастро
 • Филе Древяна Лотос
 • Свински бут Древяна
 • Филе Елена ХТСХ
 • Свинска пастърма нарязана
 • Пастърма Лотос свинска кайзер
 • Филе Древяна
 • Врат Древяна
 • Бут Древяна
 • Сурово сушен бут слайс
 • Пастърма Лотос Натурална слайс
 • Пастърма Лотос Кайзер слайс
 • Врат Лотос Тракия Кайзер слайс
 • Филе Лотос Елена слайс
 • Свински бут Елена слайс
 • Свински бут СС слайс Лотос гастро
 • Сурово-сушени деликатеси слайс
 • Пилешка пастърма слайс гастро
 • Пастърма Натурална слайс
 • Пастърма Лотос Кайзер слайс
 • Пастърма свинска слайс
 • Врат Лотос Тракия слайс
 • Свински бут Елена слайс
 • Сурово пушен бекон слайс
 • Врат Древяна слайс
 • Врат Тракия слайс
 • Свински бут Елена Лотос слайс
 • Филе Елена слайс
 • Пастърма натурална слайс
 • Пастърма кайзер слайс
 • Филе Древяна слайс
 • Пилешка пастърма слайс
 • Врат Тракия слайс Fine Life
 • Бут Елена слайс Fine Life
 • Филе Елена слайс Fine Life
 • Пастърма слайс Fine Life
 • Врат Древяна слайс
 • Бут Древяна слайс
 • Филе Древяна слайс
 • Пастърма говежда HS
 • Пастърма говежда кайзер HS слайс
 • Пастърма свинска HS слайс
 • Врат Тракия HS слайс
 • Бут Елена HS слайс
 • Пастърма говежда кайзер Fine Life
 • Пастърма свинска слайс Fine Life