“ЛОТОС “ООД започва курсове по специфични професии за месопреработката

“ЛОТОС “ООД

/гр.Димитровград,ул.Сава Доброплодни №3/

Предприятие за преработка на месо и производство на месни продукти

Търси да назначи работник/ци на следната длъжност:

-Оператори за машинно пълнене на колбаси-пълначи

Поради спецификата на длъжността дружеството предлага шест дневен курс по професията

за подбор и обучение на заинтересованите лица.

По време на обучението курсистите ще получават дневна стипендия.

След успешно преминаване на обучението ЛОТОС ООД предлага високо заплатена работа по позицията.

начало на обучението 21.11.2022г.

телефон за контакти:0885959155