Дарфреш

„Дарфреш“ е регистрирана търговска марка на Cryovac Inc, САЩ. Технологията е внедрена през 2004 година и в момента представлява най-добрата съществуваща система за пакетиране. Прилага се за изключително широк кръг от пресни, пушени и сушени меса и месни продукти.

В България технологията „Дарфреш“ се внедрява за първи път от фирма „ЛОТОС“ ООД. През 2007г. започва предлагане на продукти с опаковка „Дарфреш“ с търговска марка „ЛОТОС“.

Опаковката „Дарфреш“ гарантира оптимална защита на продукта:

 • Осигурява прецизен вакуум, който плътно обвива продукта;
 • Съхранява естествените качества на продукта – цвят, аромат, съставки;
 • Води до херметично затваряне, което запазва свежестта на месото;
 • Не позволява замръзване във фризера.

Предимства за търговци:

 • Ограничава и оптимизира разходите за транспорт, съхранение и експониране;
 • Повишава трайността на продукта;
 • Осигурява гъвкавост при управление на поръчки и инвентаризация;
 • Помага за оптимизиране на рафтовото пространство;
 • Позволява удобен и ниско разходен модел на вертикално излагане;
 • Свежда до минимум фирата на продукта;
 • Засилва усещането за продукти от най-висок стандарт;
 • Продуктите с „Дарфреш“ се забелязват;
 • Клиентът е привлечен от гладката повърхност на продукта, обвит плътно по неговата форма.

Предимства за потребители:

 • Съхранява естествените качества на продукта – цвят, аромат, съставки;
 • Създава силно атрактивен 3D ефект, който насочва клиентите към рафта;
 • Продуктите с опаковка „Дарфреш“ са новост за българския потребител;
 • Потребителите са сигурни в трайността на продукта.