Вакуум

Какво е вакуум опаковане?

Вакуумирането на продуктите е един от съвременните начини за опаковане, той представлява процес на отстраняване на въздуха и водните пари от вътрешността на опаковката с последващо залепване, така че да се предотврати повторното навлизане на въздух. Вакуумирането е подходящо за опаковане както на хранителни, така и на нехранителни продукти. Основното предимство на опаковането във вакуумна среда е повишаване трайността на съхраняваните продукти.

Чрез премахване въздействието на околната среда се запазват хранително-вкусовите качества на опакования продукт, запазва се свежия му външен вид, предотвратява се изсъхването, овлажняването и смесването на вкусове, запазва се стерилността и се повишава хигиената на продукта по веригата от производството му до крайния клиент.

Вакуумната опаковка спомага продукта да се съхрани в първоначалния си при производството вид възможно най-дълго време. Освен в хранително-вкусовия бранш, вакуумното опаковане все по-широко навлиза и в други отрасли на промишлeността – за опаковане и съхранение на машинни части и детайли, електронни платки и чипове, резервни части, медицински консумативи и др.

Благодарение на специфичнита си многослойна структура и бариерни свойства, пликовете за вакуумна опаковка спомагат да се съхрани максимално дълго време вакуумът в опаковката, постигнат предварително чрез специални опаковъчни машини.

Предимства на вакуум опаковката

  • Премахва окисляването
  • Кислородът във въздуха благоприятства развитието на определени реакции в хранителните продукти, които могат до доведат до влошаване на качествата им или да ги направят негодни за употреба.
  • Предпазва хранителните продукти от развитие на микроорганизми
  • С премахването на въздуха, много от микроорганизмите, попаднали в хранителните продукти, не могат да оцелеят в среда без кислород или забавя тяхното развитие, което увеличава срока на годност и съхранение на продуктите.
  • Защитава деликатните вкусове и аромати
  • Всеки производител придава на своите продукти специфични вкусове и аромати, чрез вакуум опаковката може да запазите тези специфични свойства на продукта за по-дълго време.
  • Запазва естествената влага
  • При наличието на въздух, влагата от хранителния продукт се изпарява. Вакуум опаковката предпазва от изсъхване и по този начин хранителните продукти остават сочни и свежи за дълго време.
  • Намалява загубата на тегло
  • Поради дехидратирането на продукти без вакуум опаковка, се губи част от теглото средно от 0,5% до 1,5% от първоначалното тегло