Газова среда

За опаковането в модифицирана газова среда (ОМГС) се използват атмосферни газове, същите, които дишаме, но с различни нива на концентрация за борба с бактериите, които причиняват разваляне.
Тази система удължава срока на годност на продуктите и запазва високото им качество, като забавя развитието на бактерии и плесени, намалява загубите на влага и свиването на продуктите, контролира биохимичното и ензимното действие за бавно разграждане и узряване, като в същото време запазва естествения аромат, цвят и структура за по-дълъг период.
Предимствата на опаковането в модифицирана газова среда (ОМГС) са още по-значими, като се има предвид, че:

  • потребителското търсене на бързо замразени продукти бързо расте и днешният потребител търси по-малко консерванти и други добавки
  • ОМГС удължава срока на годност и дава възможност на производителите да разширят дистрибуторската територия за своите продукти или да намерят нови канали на дистрибуция
  • по-дългият срок на годност поради ОМГС намалява количеството върнати продукти и увеличава печалбите.